סינון

בסיס
עבור
סוג

זרועות ומרכבים

השימוש בזרועות ומרכבים הינו מרכיב משמעותי בהנגשה הטכנולוגיה לילדים ומבוגרים עם מגבלה פיזית.
מומלץ להתקשר ולהתייעץ, לשלוח תמונות ולהיעזר במרחב פתרונות של הנגשה וירטואלית ומפגשי הנגשה עם צוות מומחה לטכנולוגיה מסייעת.