סינון

מכשיר פלט קולי
הצבה ונשיאה
אופן ההפעלה

מחשבי תקשורת

השימוש בלוחות תקשורת דינמיים מבוססי תוכנה יעשה מתוך תהליך התערבות והטמעה של תקשורת תומכת וחליפית.
בחירת דגם מחשב תקשורת היא תוצאה של עבודה רב-מקצועית הכוללת אנשי מקצוע מתחום קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק וטכנולוגיה מסייעת.