סינון

קטגוריה
תנוחת הפעלה
מרכז הפעלה
תבנית תנועה
טווח תנועה

עכברים תחליפי עכבר

גישה ישירה להפעלת סביבה טכנולוגית משמעותה שליטה במצביע.
מגוון פתרונות של תחליפי עכבר מאפשרים נגישות טכנולוגית לשליטה בסביבות תוכנה ואפליקציה בהתבסס על מרחב של יכולות.