סינון

מצבים אחרים

פתרונות טכנולוגיה במטרה להגשים רצון בהתאם ליכולת ומגבלה, עשויים לשפר איכות חיים.
בכל שאלה על מצב ספציפי עומדות האפשרויות: