* שדות חובה

התנסות לאורך זמן היא הדרך להבטיח התאמה לאמצעי ההנגשה.

מחיר השאלה לפריט לתקופה הינו עבור ביטוח העזרים  למשך של 10 ימי עבודה
75.00 ש"ח כולל מע"מ לפריט*

אפשרות לשרות משלוחים UPS עד הבית.

במקרה של נזק פיזי אשר אינו נכלל באחריות יצרן דוגמת שבר נפילה או נזקי נוזלים למיניהם הלקוח יחויב במחיר המוצר עפ"י הרשום לעיל.

ארכת תקופת ההשאלה טעונה אישור מדגש בכתב וחתימה על טופס הארכה, כל יום נוסף יחויב בעלות של 20 ₪ 

דגש שומרת לעצמה את הזכות לסיים את תקופת ההשאלה בהודעה של 24 שעות מראש.

תנאי תשלום : מראש בתשלום אחד

*ברכישת מוצרים שהושאלו עד 30 יום מיום ההשאלה, הלקוח יזוכה לפי מחיר השאלה ליחידה בודדת.