לוגו דגש טכנולוגיה מסייעת

הדרכת משתמשים ומשפחות

הדרכת טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם צרכים מיוחדים

צוות דגש המתמחה בטכנולוגיה מסייעת ותקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) מעל 14 שנים, מזמין אותך להדרכה בנושא טכנולוגיה מסייעת לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

הדר מדריכה קבוצה

למי מיועדת ההדרכה?

הדרכות בנושא טכנולוגיה מסייעת ניתנות למגוון גורמים מקצועיים בתחום מקצועות הבריאות - קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק, צוותי הערכה, מגוון מטפלים פרא-רפואיים, צוותי חינוך מיוחד ובני משפחה.

מה הם נושאי מפגש ההדרכה?

  1. רקע אודות דגש
  2. טכנולוגיה מסייעת – הצגת העולמות השונים.
  3. חידושי הטכנולוגיה מסייעת בתחום הנגישות למחשב ותקשורת תומכת וחליפית.
  4. אבני דרך לבניית מפגש הנגשה טכנולוגית.
  5. סקירת פתרונות ממתג פלט קולי ועד מחשב התקשורת.
  6. סיפורי הנגשה.
  7. סדנת התנסות.
  8. דיון.


ניתן להזמין את צוות דגש להדרכות טכנולוגיה מסייעת בנושאים:
מבוא לטכנולוגיה מסייעת – הכרת מגוון אמצעי הנגשה
נגישות באמצעות מערכות מיקוד מבט
מפגש הנגשה – עבודה בצוות רב מקצועי להתאמת טכנולוגיה מסייעת
נגישות לאייפד וטכנולוגיה גנארית – סריקה ואמצעי התניידות
פתרונות נוספים למת"ק
ועוד ועוד.. 

איפה מתקיימת ההדרכה?

ניתן לקיים את ההדרכה במרכז ההדרכה המותאם והמאובזר של דגש או באתר הלקוח.

מספר המשתתפים לא יעלה על 20 איש.
המפגש יערך בתאום מראש בטלפון 03.7313276 שלוחה 2
דואר אלקטרוני hadar@dagesh-at.co.il או שלח\י טופס בקשה


טופס בקשה למפגש הדרכה


הדרכת משתמשים ומשפחות